Fragmenty zdjęć, których numery mają literę “p”, mogą być powiększone. 

Obszar powiększenia można zlokalizować przesuwając kursor/palec po zdjęciu.

KD   ©Zbigniew Roman